تماس با ما

ما دانش آموختگان دانشگاه شریف و امیرکبیر به این فکر افتادیم تا بتونیم از علم و آموزشی که دیدیم استفاده کنیم و در زمینه ی کمک به کشاورز و کشاورزی قدم بزاریم . اومدیم تا با همکاری و همراهی افرادی که توی این راه تجربه و مهارت لازم رو دارند ی تغییر و تحول مفیدی داشته باشیم.

برای ارتباط با ما و همکاری بیشتر می توانید با شماره 7 09126 09126 تماس بگیرید

آدرس ما تهران و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف می باشد